2011-02-27

 

Bush - please tell me your story

Open letter to Bush Wilson, Romania.

Hello Bush.

When I met you in 2008, as one of tens of thousands (quite literally - I worked on it for years fulltime) of people I chatted to via IRC, I added you to my Yahoo Messenger because I thought you were special - you were from Romania, and I rarely got to meet any Romanian people online via IRC. I did ask you some questions about your life there, and about the revolution. But you wrote to me in English, because it is the only language I am skilled at.

Fortunately you had both Romanian and English skills, so were able to give me the gist of your story. But I would like to hear your story from the heart. Your life under communism. And then your continued life under "the system". I'd like to see how "the system" treated a little guy in Eastern Europe. I know it's bad enough being a little guy in Australia, but I shudder to think how it was in your country.

Stories like that are often very sad - especially since under the current system it was not solvable without other changes in power structures that were seemingly beyond anyone's control. But I would like your story to serve as a reference for what life is like under communism. I like to randomly sample data, as that is the scientific method. Just someone who happened to be on IRC one day when I was too. An ordinary guy with an interesting story to tell.

To capture the essence of your story, I would like you to give it to me in your native Romanian. That way it will preserved exactly, and we can quibble over the exact English equivalent at a later date. But I want to capture the original passion of your story that can only be expressed in your native language.

Hopefully your story can be used as a reference for what happens under the cruel communist system, so that perhaps we can say "Never again" and actually mean it this time?Scrisoare deschisă către Bush Wilson, România.

Salut Bush.

Când te-am cunoscut în 2008, ca una din zecile de mii (destul de literalmente - Am lucrat pe ea pentru fulltime ani) de oameni am stat de vorbă la via IRC, te-am adăugat la Yahoo Messenger meu pentru că am crezut că eşti speciale - aţi fost de la România, şi rareori am ajuns pentru a satisface orice poporului român online, prin intermediul IRC. Am făcut vă punem câteva întrebări despre viaţa ta acolo, şi despre revoluţia. Dar tu mi-a scris în limba engleză, deoarece este singura limba eu sunt calificaţi la.

Din fericire, aţi avut atât abilităţile română şi engleză, astfel încât au putut să-mi dea esenta povestea ta. Dar aş vrea să aud povestea ta de la inima. Dvs. vieţii în comunism. Şi apoi a continuat viaţa ta în cadrul "sistemului". Aş dori să văd cât de "sistem" tratat un tip putin in Europa de Est. Ştiu că e rău să fie un tip destul de puţin în Australia, dar eu fior să cred cum a fost în ţara dumneavoastră.

Povesti de genul asta sunt adesea foarte trist - în special deoarece în cadrul sistemului actual nu a fost solvabile fără alte modificări în structurile de putere, care au fost aparent dincolo de controlul cuiva. Dar aş vrea povestea ta pentru a servi drept referinţă pentru ca ceea ce este viaţa sub comunism. Îmi place să datele eşantion aleatoriu, ca este metoda ştiinţifică. Doar cineva care sa întâmplat să fie pe IRC o zi când am fost prea. Un tip obişnuit, cu o poveste interesantă de spus.

Pentru a capta esenta povestea ta, mi-ar plăcea să-l dau la mine în română dvs. maternă. Că modul în care va conservate exact, şi putem subterfugiu peste echivalent in limba engleza exact la o dată ulterioară. Dar vreau să surprindă pasiunea original de poveste, care pot fi exprimate numai în limba ta maternă.

Sperăm că povestea ta poate fi folosită ca referinţă pentru ceea ce se întâmplă în cadrul sistemului comunist crude, astfel că, probabil, putem spune "Niciodata" şi de fapt, înseamnă că de data asta?

Response:


Ce a fost in Romania cu mult timp urma....este de domeniul trecutului...acum este alta viata s a schimbat ceva...
Eu nu vreau sa apar in nici un articol...nici cu bune nici rele
sint un om serios...si nu vreau dureri de cap
Mereu am urat politica
Timpul le rezolva pe toate
Cu respect ...Cristian


What was long ago in Romania .... is history ... life is different now something has changed ...
I do not want to appear in any article nor good nor bad ...
are a serious man ... and do not want headaches
I always hated politics
Time to solve them all
Sincerely Cristian ...<< Home
|This page is powered by Blogger. Isn't yours?